Táto stránka používa súbory cookies v záujme poskytovania služieb v súlade s Pravidlami na používanie cookies. Podmienky na uchovávanie alebo prístup ku cookies je možné nastaviť vo vašom prehliadači.

Výkony

Nástroj na výpočet výkonov podľa tarifných kilometrov

Tip

Pri plnení filtrov sa pre viacnásobný výber odporúča vkladať ďalšie položky do filtra pomocou ľavého tlačidla myši pri súčasnom stlačení klávesy CTRL. Filter sa nezavrie a položka sa automaticky do filtra pridá alebo odoberie (ak bola predtým vybraná). Vybrané položky filtra sú v rozbalenej ponuke filtra podfarbené.

Tip

V parametroch treba pred výpočtom nevyhnutne zadať aspoň jeden okres, alebo jeden objekt, alebo jednu linku, alebo jedného dopravcu a nastaviť obdobie. Dôležitým parametrom je určenie typu generovania výsledného zoznamu a to buď PO LINKÁCH, kde sa výpočty robia za celú linku, alebo PO SPOJOCH, kde sa výpočty robia za spoje linky.

Upozornenie Nie ste prihlásený alebo nemáte platnú licenciu pre aktuálny nástroj. Zobrazí a vyexportuje sa Vám približne 10 % z celkových výsledkov.
*
Možnosti