Táto stránka používa súbory cookies v záujme poskytovania služieb v súlade s Pravidlami na používanie cookies. Podmienky na uchovávanie alebo prístup ku cookies je možné nastaviť vo vašom prehliadači.

Časté otázky

Aby ste si mohli objednať produkt na https://ivykony.sk/ musíte byť na stránku prihlásený:

 • v sekcii používateľa, do ktorej sa dostanete po odkliku ikonky umiestnenej v menu vpravo hore, si vyberte voľbu REGISTRÁCIA

  Odkaz na registráciu

 • vyplňte registračný formulár

  Registračný formulár

 • overte svoju emailovú adresu

  Overenie emailovej adresy

 • už pri prvom prihlásení môžete zaškrtnúť voľbu Zapamätať, aby ste pri nasledovnom otvorení stránky boli na ňu automaticky prihlásený.

  Prihlásenie

Ak si chcete objednať nový produkt na https://ivykony.sk/ musíte sa najskôr zaregistrovať. Po prihlásení svojim používateľským účtom vyberte na podstránke CENNÍK požadovaný produkt a kliknite na tlačidlo OBJEDNAŤ. Následne budete presmerovaný na podstránku OBJEDNÁVKA, kde spresníte obdobie platnosti licencie. Ak budete potrebovať radu, tak postupujte podľa návodu, ktorý si zobrazíte pomocou tlačidla "?"

Objednanie nového produktu

V štatistikách nástroja SPOJE ZASTÁVKY sú najdôležitejšie stĺpce Početnosť a Počet vjazdov, ktoré slúžia ako podklad na vystavovanie faktúr jednotlivým dopravcom. Ak podľa zmluvy dopravca platí za premávanie spoja, tak treba použiť hodnoty zo stĺpca Početnosť. V tomto stĺpci je uvedený počet dní premávania spoja pre sledovanú zastávku v sledovanom období a pre konkrétny deň je to hodnota jedna (premáva) alebo nula (nepremáva). Ak podľa zmluvy dopravca platí za každý jednotlivý vjazd na zastávku, tak treba použiť stĺpec Počet vjazdov, kde sa v príslušný deň napočíta každý vstup autobusu na zastávku. Ak je v prípade klasickej okružnej linky sledovanou zastávkou zastávka, kde okružná linka začína a končí, tak sa spoj započíta v príslušný deň do výslednej štatistiky dvakrát. V drvivej väčšine prípadov sú však hodnoty v obidvoch stĺpcoch totožné.

V praxi sa stáva, že používateľ potrebuje pre prevádzky s rovnakým IČO vytvoriť štatistiky v osobitnom súbore. Toto sa robí pomocou nastavenia voľby EXPORT PO PREVÁDZKACH v skupine NASTAVENIA. Následne sa počas exportu do Excelu prevádzky s rovnakým IČO exportujú buď samostatne alebo agregovane.

Nastavenia exportu

V nástroji SPOJE ZASTÁVKY sa spoje, ktoré premávajú cez polnoc, započítavajú v súlade so zoznamom spojov, ktorý sa generuje "PO DŇOCH". V tomto zozname sú uvedené konkrétne dátumy príchodu resp. odchodu spoja pre sledovanú zastávku resp. stanicu. Napr. pre linku 882696 z Frenštátu p. Radh.,, žel.st do Nového Jičína,, aut. nádr. platil začiatkom roku 2019 cestovný poriadok podľa nasledovnej vývesky:

Ukážka spoja cez polnoc

Ak sledovanou zastávkou je Nový Jičín,, aut.nádr., tak spoje:

 • 46, ktorý premáva cez pracovné dni a
 • 224, ktorý premáva cez soboty, nedele a vo sviatkoch budú v zozname "PO DŇOCH" pre obdobie od pondelka 7.1.2019 do nedele 13.1.2019 figurovať nasledovne:
  Dátum Deň Linka Spoj Príchod Poznámka
  7.1.2019 Pondelok 882696 224 0:08 Spoj 224 z nedele 6.1.2019 na pondelok 7.1.2019
  8.1.2019 Utorok 882696 46 0:08 Spoj 46 z pondelka 7.1.2019 na utorok 8.1.2019
  9.1.2019 Streda 882696 46 0:08 Spoj 46 z utorka 8.1.2019 na stredu 9.1.2019
  10.1.2019 Štvrtok 882696 46 0:08 Spoj 46 zo stredy 9.1.2019 na štvrtok 10.1.2019
  11.1.2019 Piatok 882696 46 0:08 Spoj 46 zo štvrtka 10.1.2019 na piatok 11.1.2019
  12.1.2019 Sobota 882696 46 0:08 Spoj 46 z piatka 11.1.2019 na sobotu 12.1.2019
  13.1.2019 Nedeľa 882696 224 0:08 Spoj 224 zo soboty 12.1.2019 na nedeľu 13.1.2019