Táto stránka používa súbory cookies v záujme poskytovania služieb v súlade s Pravidlami na používanie cookies. Podmienky na uchovávanie alebo prístup ku cookies je možné nastaviť vo vašom prehliadači.

iVykony

Analýza dopravných výkonov
Novinky
30.6.
2023
NOVÁ VERZIA
Správa nástupíšť na zastávkach
22.6.
2023
NOVÁ VERZIA
Správa nástupíšť na zastávkach
11.8.
2021
NOVÁ VERZIA
Končiace spoje

Webová aplikácia iVykony obsahuje nástroje:

Spoje zastávky

Výpočet vjazdov na autobusové stanice resp. železničné stanice.

Vytvorenie zoznamu spojov pre danú zastávku za zvolené obdobie na tvorbu podkladov pre fakturáciu za vjazdy na sledované autobusové stanice.

V parametroch nástroja SPOJE ZASTÁVKY je okrem iného umožnený aj viacnásobný výber záujmových objektov (obec, časť obce resp. konkrétna zastávka) na uľahčenie tvorby podkladov pre používateľov, ktorí majú v správe viac autobusových staníc.

Samotný export výsledkov sa robí do Excelu v samostatných zošitoch pre jednotlivých dopravcov. Súčasne je k dispozícii aj sumárny zošit, kde sú uvedené vypočítané údaje pre všetkých dotknutých dopravcov.

Výkony

Výpočet výkonov liniek resp. vlakov podľa tarifných kilometrov.

Výkony liniek resp. vlakov podľa tarifných kilometrov sú hlavným ukazovateľ dopravnej obslužnosti územia.

V parametroch nástroja VÝKONY sa odporúča zadať skúmané územie výberom okresov príslušného kraja/krajov.

Výsledky sa exportujú do Excelu v samostatných zošitoch pre jednotlivých dopravcov. K dispozícii je aj jeden sumárny zošit s výkonmi pre všetkých dotknutých dopravcov.

Nástupištia

Optimalizácia priradenia nástupíšť linkám a tlač vývesiek.

Optimálne priradenie nástupíšť/výstupíšť pre spoje liniek v konkrétnej autobusovej stanici/zastávke.

Používateľ má možnosť priradiť spojom bez nástupíšť/výstupíšť nástupištia/výstupištia podľa aktuálneho priradenia alebo nanovo navrhnúť optimálne priradenie nástupíšť/výstupíšť všetkým spojom.

Nástroj umožňuje aj tlač vývesiek s QR kódmi pre jednotlivé nástupištia/výstupištia a jednu sumárnu vývesku pre celú autobusovú stanicu/zastávku.

V bezplatnej verzii získate 10% výsledkov. Ak chcete využiť plný potenciál našej aplikácie, ponúkame viacero verzií licencií. Mám záujem