Táto stránka používa súbory cookies v záujme poskytovania služieb v súlade s Pravidlami na používanie cookies. Podmienky na uchovávanie alebo prístup ku cookies je možné nastaviť vo vašom prehliadači.

Vitajte na stránke iVykony

Na konci roku 2018 spoločnosť INPROP začala pre Vás tvoriť webovú aplikáciu na výpočet vjazdov na autobusové stanice a na výpočet výkonov liniek podľa tarifných kilometrov.

Nástroj na vytvorenie zoznamu spojov pre vybratú zastávku za zvolené obdobie sme nazvali SPOJE ZASTÁVKY. Slúži hlavne správcom autobusových staníc na tvorbu podkladov pre fakturáciu za vjazdy na nimi spravované autobusové stanice. V parametroch nástroja SPOJE ZASTÁVKY je umožnený aj viacnásobný výber záujmových objektov (obec, časť obce resp. konkrétna zastávka), čo uľahčuje prácu pri tvorbe podkladov užívateľom, ktorí majú v správe viac autobusových staníc. Samotný export výsledkov sa robí do Excelu a to tak, že sa samostatne tvoria zošity pre jednotlivých dopravcov a súčasne je k dispozícii aj sumárny zošit, kde sú uvedené vypočítané údaje pre všetkých dotknutých dopravcov.

Nástroj na výpočet výkonov liniek podľa tarifných kilometrov dostal názov VÝKONY. Správny výpočet tarifných kilometrov je hlavný ukazovateľ dopravnej obslužnosti územia pre organizáciu verejnej prepravy osôb v súvislosti s výkonmi vo verejnom záujme. V parametroch nástroja VÝKONY je nevyhnutné zadať skúmané územie a to výberom okresov príslušného kraja/krajov. Výsledky sa exportujú do Excelu, kde sa tvoria samostatné zošity pre jednotlivých dopravcov a jeden sumárny zošit s výkonmi pre všetkých dotknutých dopravcov.

Výsledné zoznamy sa robia podľa platných cestovných poriadkov SR, momentálne zo súborov Autobusy SR 2018 (úplné dáta s históriou) a Autobusy SR 2019 (úplné dáta s históriou).V prípade, že obdobie, za ktorý sa má zoznam vytvoriť obsahuje prechod grafikonu (v roku 2018 to bol 9.december), tak sa do výsledného zoznamu dostanú do 8.12.2018 spoje zo súboru Autobusy SR 2018 a od 9.12.2018 spoje zo súboru Autobusy SR 2019.

V priebehu jari 2019 pripravíme a spustíme komerčné využitie stránky iVykony.

Za tím spoločnosti INPROP

Ivan Jančura, konateľ
Novinky
27.5.
2019
Nová verzia
Doplnenie cenníka

3.5.
2019
Nová verzia
Oprava výpočtov nástroja VÝKONY

17.4.
2019
Nová verzia
Dokončenie nástroja VÝKONY