Táto stránka používa súbory cookies v záujme poskytovania služieb v súlade s Pravidlami na používanie cookies. Podmienky na uchovávanie alebo prístup ku cookies je možné nastaviť vo vašom prehliadači.

Novinky

17.4.2019

Nová verzia

Dokončenie nástroja VÝKONY


Novinky:
  • v nástroji VÝKONY sa výpočty robia automaticky aj nad úplnými vlakovými dátami.
  • pribudol filter na DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY, kde sa dajú z jednotlivých dát pridávať rôzne druhy dopravných prostriedkov. Pre tento filter je k dispozícii aj voľba "okrem vybraných", pomocou ktorej sa na výpočet použijú všetky dopravné prostriedky, ktoré nie sú uvedené v príslušnom filtri.
  • vo filtri LINKY je umožnené načítať linky pomocou funkcie Copy and Paste.
  • pre obidva nástroje pribudla v nastaveniach voľba U ZASTÁVOK UVÁDZAŤ REGIÓNY, pomocou ktorej sa vo výslednej tabuľke aj v samotných excelovských výstupoch uvádzajú zastávky s príslušnosťou ku štátu a okresu.
Opravy:
  • výkaz pre VÝKONY sa generuje, ak je vo filtri OKRESY aspoň jeden okres, alebo vo filtri LINKY aspoň jedna linka, alebo vo filtri DOPRAVCOVIA aspoň jeden dopravca.